*Sitemize Üye Olunca Elinize Ne Geçer?

<--- 1. Üye Olarak Linkleri Görebilirsiniz... --->

<--- 2. İstediğiniz Kadar Paylaşım Yapabilirsiniz... --->

<--- 3. Güzel Bir Forum Hayatı Yaşayabilirsiniz... --->

● En Güncel Paylaşım Platformu ●

---Misafir--- Hos Geldiniz Daha iyi Bir Hizmet İçin Üye olunuz.ÜyeLer Link GörebiLir

  Süper SMF Profil Alanı

  Paylaş
  avatar
  Jesse_James
  Prof Üye
  Prof Üye

  <b>Doğum tarihi</b> Doğum tarihi : 05/06/92

  Süper SMF Profil Alanı

  Mesaj tarafından Jesse_James Bir Ptsi Mayıs 31, 2010 9:48 pm  . Adım

  No Kullanıcı Yönetimi ve Gruplar
  No Kullanıcı Yönetemi
  No Profiller

  Hepsinin yanındaki ikonuna teker teker basıp,
  alttaki kısmı düzelteceksiniz.. What a Face

  Separator : hiçbir
  = yapıp gönderin..

  2. Adım

  No Afiş Asmak
  No Modeler
  No Genel Yönetim

  viewtopic_body
  => templatesinin yanındaki ikonuna
  basın.. What a Face
  Hepsini silin ve alttaki verdigim kodu yapıstırın..! Wink

  Kod:
  [/b]<style>
  .profil {
  BORDER: #999999 1px dashed;
  PADDING:
   3px;
  BACKGROUND-IMAGE:
  url(http://www.ortamize.com/HTML/profilbg.gif);
  MARGIN: 3px;
  BACKGROUND-REPEAT:
   repeat-x;
  BACKGROUND-COLOR: #e2e2e2;
  }
  </style>
  <script
   type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off =
   '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
  '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
  '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
  share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
  "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
  "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
   
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if
  ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
   
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>

  <table
   width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   
   <tr>
        <td align="left" valign="middle"
  nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
         
   <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a
  href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}"
  id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"
   /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->
   
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a
  href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply"
  alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
   
          <!-- END switch_user_authreply -->
         
   </span>
        </td>
        <td class="nav"
  valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a
  class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a
  class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
   
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap"
  width="100%">
          <span class="gensmall bold">
     
        <a class="addthis_button"
  href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
   
              |
              <script type="text/javascript">
   
            //<![CDATA[
           
   insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}',
  {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
           
   </script>
          </span>
        </td>
   
   </tr>
  </table>

  <table class="forumline"
  width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr
   align="right">
        <td class="catHead" colspan="3"
  height="28">
          <table width="100%" border="0"
  cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
       
          <td width="9%" class="noprint"> </td>
           
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1
  class="cattitle"> <!-- google_ad_section_start
  -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end
  --></h1></td>
                <td align="right"
  nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a
  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
  href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
           
   </tr>
          </table>
        </td>
   
   </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
   
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   
   </tr>
    <!-- END topicpagination -->
   
   {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft"
  nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
   
      <th class="thRight" nowrap="nowrap"
  colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!--
  BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr
  class="post">
        <td
  class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
  valign="top" width="150">
  <div class="profil"
  align="center"><span class="name"><a
  name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span></div>
  <span
   class="postdetails poster-profile">
  <div class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
  <div
   class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div>
  <div
  class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
  <!--
   BEGIN profile_field --><div class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!--
   END profile_field -->
              {postrow.displayed.POSTER_RPG}
   
          </span><br />
          <img
  src="http://illiweb.com/fa/vide.gif" alt=""
  style="width:150px;height:1px" />
        </td>
     
   <td
  class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
  valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   
            <tr>
                <td><span
  class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
  alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
  />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
  src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
  />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
           
      <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
   
                  {postrow.displayed.THANK_IMG}
  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
  {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
      </td>
              </tr>
              <tr>
   
                <td colspan="2" class="hr">
                 
   <hr />
                </td>
              </tr>
   
            <tr>
                <td colspan="2">
     
              <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                 
    <div class="vote gensmall">
                      <!--
  BEGIN switch_vote -->
                      <div
  class="vote-button"><a
  href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
   
                      <!-- END switch_vote -->

               
        <!-- BEGIN switch_bar -->
                      <div
  class="vote-bar"
  title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
     
                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
           
              <div class="vote-bar-plus"
  style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
   
                        <!-- END switch_vote_plus -->

     
                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
           
              <div class="vote-bar-minus"
  style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
   
                        <!-- END switch_vote_minus -->
         
              </div>
                      <!-- END switch_bar
   -->

                      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
   
                      <div
  title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
  class="vote-no-bar">----</div>
                      <!--
  END switch_no_bar -->

                      <!-- BEGIN
  switch_vote -->
                      <div
  class="vote-button"><a
  href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
   
                      <!-- END switch_vote -->
                 
   </div>
                    <!-- END switch_vote_active -->

   
                  <div class="postbody">

                   
    {postrow.displayed.MESSAGE}

                      <div
  class="signature_div">
                       
   {postrow.displayed.SIGNATURE}
                      </div>
   
                  </div>
                    <span
  class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
   
                </td>
              </tr>
         
   </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
   
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
  browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
  valign="middle" width="150">
          <a
  href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a
  href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
     
   <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
  gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
   
          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     
          <tr>
                <td valign="middle">
     
              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG}
  {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field
  --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                </td>
   
            </tr>
          </table>
        </td>
   
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
  </table>
  <br
   />
  <table class="forumline" width="100%" border="0"
  cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th
  class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px"
  height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight"
  nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
   
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
   
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td
  class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2"
  align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
   
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
   
   <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
     
   <td class="row1" colspan="3" height="28">
          <span
  class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
   
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr
  align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3"
  height="28">
          <table width="100%" border="0"
  cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
       
          <td width="9%" class="noprint"> </td>
           
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a
  name="bottomtitle"></a><h1
  class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
             
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
  class="browse-arrows"><a
  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
  href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
           
   </tr>
          </table>
        </td>
   
   </tr>
  </table>

  <table class="forumline
  noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   
    <tr>
        <td class="row2" valign="top"
  {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span
  class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
     
   <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1"
  align="right" valign="top" ><span
  class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
     
   <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!--
  BEGIN switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
   
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   
   </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END
  switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td
  class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
     
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a
  name="quickreply"></a>
          {QUICK_REPLY_FORM}<br
  />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
     
   </td>
    </tr>
    <tr>
        <td
  style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table
  border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open"
  style="display:''">
              <tbody>
        <!--
  BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td
  class="row2" valign="top" width="25%"><span
  class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
     
      <td class="row1" valign="top" width="75%"><span
  class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
     
   </tr>
        <!-- END show_permissions -->
     
   <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2"
  height="28">
              <table width="100%" border="0"
  cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
     
                <td valign="middle" width="100%"><span
  class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
   
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
               
      <td align="right" valign="middle"><span
  class="gensmall"><a
  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
  src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                    <!-- END
   show_permissions -->
                </tr>
           
   </table>
          </td>
        </tr>
   
   </tbody>
          </table>
        </td>
   
   </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding:
  0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0"
  cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
   
            <tbody>
        <tr>
          <td
  class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table
  width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
         
        <tr>
                    <td valign="middle"
  width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
   
                  <td align="right" valign="middle"><span
  class="gensmall"><a
  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
  src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                </tr>
   
            </table>
          </td>
        </tr>
   
    </tbody>
          </table>
        </td>
   
   </tr>
  </table>

  <form
  action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
  onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table
   class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
   align="center">
    <tr>
        <td align="left"
  valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
          <span
   class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost
  -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
  rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
  alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
   
            <!-- END switch_user_authpost -->
           
   <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a
  href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}"
  alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
   
            <!-- END switch_user_authreply -->
         
   </span>
        </td>
        <!-- BEGIN
  viewtopic_bottom -->
        <td align="right"
  nowrap="nowrap"><span
  class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input
  class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"
  /></span></td>
        <!-- END viewtopic_bottom
  -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
        <td
  align="center">
          <span
  class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
   
      </td>
        <td align="center" width="250">
     
      <span class="gensmall"> </span>
        </td>
   
      <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
  </table>
  </form>

  <!--
   BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%"
   border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   
   <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top"
  nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         
   <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
   
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
   
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
   
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
  />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
  value="{L_GO}" /></span>
          </form>
     
   </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END
  viewtopic_bottom -->

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script
   type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({
  'selector' : '.postbody', 'max_width' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!--
   END switch_image_resize -->

  <script type="text/javascript"
   
  src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>

  [b]Gönder dedikten sonra ikonuna
  basıp yayınlayın..! Smile Bitti...

  Daha önce bu templatede işlem yapanlar..

  viewtopic_body => En basa bu kodu ekleyin..

  Kod:
   [/b]<style>
  .profil {
  BORDER: #999999 1px dashed;
  PADDING:
   3px;
  BACKGROUND-IMAGE:
  url(http://www.ortamize.com/HTML/profilbg.gif);
  MARGIN: 3px;
  BACKGROUND-REPEAT:
   repeat-x;
  BACKGROUND-COLOR: #e2e2e2;
  }
  </style>

  [b]Alttaki kodu arayın bulun,

  Kod:
   [/b]<!-- BEGIN displayed -->
  <tr class="post">
  <td
   class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
  valign="top" width="150">
  <span class="name"><a
  name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span><br
   />
  <span class="postdetails poster-profile">
  {postrow.displayed.POSTER_RANK}<br
   />
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br
   /><br />
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
   
  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!--
   END profile_field -->

  [b]Alttaki verdigim kod ile degistirin.. What a Face

  Kod:
   [/b]<!-- BEGIN displayed -->
  <tr class="post">
  <td
   class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
  valign="top" width="150">
  <div class="profil"
  align="center"><span class="name"><a
  name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span></div>
  <span
   class="postdetails poster-profile">
  <div class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
  <div
   class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div>
  <div
  class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
  <!--
   BEGIN profile_field --><div class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!--
   END profile_field -->

  [b]Ardından Gönder tusuna basıp kaydedin, ikonuna
  basıp yayınlayın.. Wink

  Hayırlı Olsun.. Smile  ....:: Jesse_James:::....

  Paylaşımlarımın tamamı tarafımdan denenip,
  sorunsuzluğu test edildikten sonra sizlere sunulmaktadır.  avatar
  Jesse_James
  Prof Üye
  Prof Üye

  <b>Doğum tarihi</b> Doğum tarihi : 05/06/92

  Geri: Süper SMF Profil Alanı

  Mesaj tarafından Jesse_James Bir Ptsi Mayıs 31, 2010 9:49 pm

  Merhaba,

  Arkadaşlar Çevresindeki Noktaları İstemeyen
  Arkadaşlar Kenarlı Yapmak İsteyen İçin Kod Aşağıda;

  Kod:
  [/b]<style>
  .profil {
  BORDER: #000000 1px double;
  PADDING:
   3px;
  BACKGROUND-IMAGE:
  url(http://www.ortamize.com/HTML/profilbg.gif);
  MARGIN: 3px;
  BACKGROUND-REPEAT:
   repeat-x;
  BACKGROUND-COLOR: #e2e2e2;
  }
  </style>
  <script
   type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var multiquote_img_off =
   '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on =
  '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati =
  '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = {
  share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption:
  "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print:
  "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
   
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if
  ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
   
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>

  <table
   width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   
  <tr>
        <td align="left" valign="middle"
  nowrap="nowrap">
          <span class="nav">
         
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a
  href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}"
  id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"
   /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->
   
          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a
  href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply"
  alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
   
          <!-- END switch_user_authreply -->
         
  </span>
        </td>
        <td class="nav"
  valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a
  class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a
  class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
   
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap"
  width="100%">
          <span class="gensmall bold">
     
        <a class="addthis_button"
  href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
   
              |
              <script type="text/javascript">
   
            //<![CDATA[
             
  insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}',
  {JS_AUTH_FAVOURITES});
              //]]>
             
  </script>
          </span>
        </td>
   
  </tr>
  </table>

  <table class="forumline"
  width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr
   align="right">
        <td class="catHead" colspan="3"
  height="28">
          <table width="100%" border="0"
  cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
       
          <td width="9%" class="noprint"> </td>
           
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1
  class="cattitle"> <!-- google_ad_section_start
  -->{TOPIC_TITLE}<!-- google_ad_section_end
  --></h1></td>
                <td align="right"
  nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a
  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
  href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
             
  </tr>
          </table>
        </td>
   
  </tr>
    <!-- BEGIN topicpagination -->
    <tr>
   
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   
  </tr>
    <!-- END topicpagination -->
   
  {POLL_DISPLAY}
    <tr>
        <th class="thLeft"
  nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
   
    <th class="thRight" nowrap="nowrap"
  colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
    <!--
  BEGIN postrow -->
    <!-- BEGIN displayed -->
    <tr
  class="post">
        <td
  class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
  valign="top" width="150">
  <div class="profil"
  align="center"><span class="name"><a
  name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span></div>
  <span
   class="postdetails poster-profile">
  <div class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
  <div
   class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div>
  <div
  class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
  <!--
   BEGIN profile_field --><div class="profil"
  align="center">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div>{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!--
   END profile_field -->
              {postrow.displayed.POSTER_RPG}
   
          </span><br />
          <img
  src="http://illiweb.com/fa/vide.gif" alt=""
  style="width:150px;height:1px" />
        </td>
       
  <td
  class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}
  valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   
            <tr>
                <td><span
  class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
  alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
  title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
  />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img
  src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0"
  />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
           
      <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
     
              {postrow.displayed.THANK_IMG}
  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
  {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
           
      </td>
              </tr>
              <tr>
   
                <td colspan="2" class="hr">
                   
  <hr />
                </td>
              </tr>
   
            <tr>
                <td colspan="2">
       
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                   
  <div class="vote gensmall">
                      <!-- BEGIN
  switch_vote -->
                      <div
  class="vote-button"><a
  href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
   
                      <!-- END switch_vote -->

               
        <!-- BEGIN switch_bar -->
                      <div
  class="vote-bar"
  title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
     
                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
             
            <div class="vote-bar-plus"
  style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
   
                        <!-- END switch_vote_plus -->

       
                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
             
            <div class="vote-bar-minus"
  style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
   
                        <!-- END switch_vote_minus -->
         
              </div>
                      <!-- END switch_bar
  -->

                      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
   
                      <div
  title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"
  class="vote-no-bar">----</div>
                      <!--
  END switch_no_bar -->

                      <!-- BEGIN
  switch_vote -->
                      <div
  class="vote-button"><a
  href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
   
                      <!-- END switch_vote -->
                   
  </div>
                    <!-- END switch_vote_active -->

   
                  <div class="postbody">

                   
    {postrow.displayed.MESSAGE}

                      <div
  class="signature_div">
                         
  {postrow.displayed.SIGNATURE}
                      </div>
   
                </div>
                    <span
  class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
   
                </td>
              </tr>
         
  </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
   
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}
  browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center"
  valign="middle" width="150">
          <a
  href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a
  href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        </td>
       
  <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging
  gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
   
          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
     
        <tr>
                <td valign="middle">
       
            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG}
  {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->
  {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field
  --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                </td>
   
            </tr>
          </table>
        </td>
   
    </tr>
    <!-- BEGIN first_post_br -->
  </table>
  <br
   />
  <table class="forumline" width="100%" border="0"
  cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <th
  class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px"
  height="26">{L_AUTHOR}</th>
        <th class="thRight"
  nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
    </tr>
   
    <!-- END first_post_br -->
    <!-- END displayed -->
   
    <!-- BEGIN hidden -->
    <tr>
        <td
  class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2"
  align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
    </tr>
   
    <!-- END hidden -->
    <!-- END postrow -->
   
  <!-- BEGIN no_post -->
    <tr align="center">
       
  <td class="row1" colspan="3" height="28">
          <span
  class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
        </td>
   
    </tr>
    <!-- END no_post -->
    <tr
  align="right">
        <td class="catBottom" colspan="3"
  height="28">
          <table width="100%" border="0"
  cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
       
          <td width="9%" class="noprint"> </td>
           
      <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a
  name="bottomtitle"></a><h1
  class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
             
    <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"
  class="browse-arrows"><a
  href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a
  href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a
  href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
             
  </tr>
          </table>
        </td>
   
  </tr>
  </table>

  <table class="forumline noprint"
   width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   
  <tr>
        <td class="row2" valign="top"
  {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span
  class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
       
  <!-- BEGIN topicpagination -->
        <td class="row1"
  align="right" valign="top" ><span
  class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
       
  <!-- END topicpagination -->
    </tr>
    <!-- BEGIN
   switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN watchtopic -->
   
    <tr>
        <td class="row2" colspan="2" align="right"
  valign="top"><span
  class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   
  </tr>
    <!-- END watchtopic -->
    <!-- END
  switch_user_logged_in -->
    <tr>
        <td
  class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
     
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a
  name="quickreply"></a>
          {QUICK_REPLY_FORM}<br
  />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
       
  </td>
    </tr>
    <tr>
        <td
  style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
          <table
  border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open"
  style="display:''">
              <tbody>
        <!--
  BEGIN show_permissions -->
        <tr>
          <td
  class="row2" valign="top" width="25%"><span
  class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
     
      <td class="row1" valign="top" width="75%"><span
  class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
       
  </tr>
        <!-- END show_permissions -->
       
  <tr>
          <td class="catBottom" colspan="2"
  height="28">
              <table width="100%" border="0"
  cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
     
              <td valign="middle" width="100%"><span
  class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
   
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
               
    <td align="right" valign="middle"><span
  class="gensmall"><a
  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
  src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                    <!-- END
   show_permissions -->
                </tr>
             
  </table>
          </td>
        </tr>
   
  </tbody>
          </table>
        </td>
   
  </tr>
    <tr>
        <td style="margin:0; padding:
  0;" colspan="2">
          <table border="0" cellpadding="0"
  cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
   
            <tbody>
        <tr>
          <td
  class="catBottom" colspan="2" height="28">
              <table
  width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
         
        <tr>
                    <td valign="middle"
  width="100%"><span class="nav"><a class="nav"
  href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav"
  href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
   
                  <td align="right" valign="middle"><span
  class="gensmall"><a
  href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img
  src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"
  /></a></span></td>
                </tr>
   
            </table>
          </td>
        </tr>
   
    </tbody>
          </table>
        </td>
   
  </tr>
  </table>

  <form
  action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox"
  onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
  <table
   class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"
   align="center">
    <tr>
        <td align="left"
  valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
          <span
   class="nav">
              <!-- BEGIN switch_user_authpost
  -->
              <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}"
  rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic"
  alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
   
            <!-- END switch_user_authpost -->
             
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
              <a
  href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}"
  alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
   
            <!-- END switch_user_authreply -->
         
  </span>
        </td>
        <!-- BEGIN
  viewtopic_bottom -->
        <td align="right"
  nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}:
  {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"
  value="{L_GO}" /></span></td>
        <!-- END
  viewtopic_bottom -->
        <!-- BEGIN moderation_panel -->
   
      <td align="center">
          <span
  class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
   
      </td>
        <td align="center" width="250">
     
      <span class="gensmall"> </span>
        </td>
   
      <!-- END moderation_panel -->
    </tr>
  </table>
  </form>

  <!--
   BEGIN viewtopic_bottom -->
  <table class="noprint" width="100%"
   border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   
  <tr>
        <td colspan="2" align="left" valign="top"
  nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         
  <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
   
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
   
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
   
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br
  />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit"
  value="{L_GO}" /></span>
          </form>
       
  </td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END
  viewtopic_bottom -->

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script
   type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({
  'selector' : '.postbody', 'max_width' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
  {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!--
   END switch_image_resize -->

  <script type="text/javascript"
   
  src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script>

  [b]Değiştiririlecek
  Yerler:


  BORDER: #000000
  => #000000 Bunun Yerine
  İstediğiniz Rengin Kodunu Yazabilirsiniz Kodlar İçin ;

  burdan ulaşabilirsiniz

  http://www.tanrilarokulu.biz/html-kod-arv-f109/tum-renk-kodlar-t1278.htm?highlight=renk+kodlar%C4%B1  ....:: Jesse_James:::....

  Paylaşımlarımın tamamı tarafımdan denenip,
  sorunsuzluğu test edildikten sonra sizlere sunulmaktadır.
   Forum Saati Cuma Ara. 14, 2018 7:40 pm